Články , Stránka 15

Příspěvky

Členění nákladů podle druhu

Druhové členění nákladů vychází v českém účetnictví z účtové třídy 5, kde jsou sledovány náklady. Provozní náklady (účtová skupina 50-55 a 58) zahrnující

Členění nákladů podle způsobu ocenění

  Historické náklady Standardní náklady Odhadované (předpokládané) náklady - náklady odhadnuté před zahájením provozu bez vazby na skutečné náklady; jsou tedy méně přesné než sta

Relevantní náklady / Kontrolovatelné náklady

Relevantní neboli kontrolovatelné náklady jsou náklady, které mohou být ovlivněny určitým rozhodnutím. Při rozhodování mezi různými variantami by měly být brány v potaz pouze tyto náklady. Opake

Utopené náklady / Umrtvené náklady

Utopené či umrtvené náklady jsou typem irelevantních nákladů. Jsou to většinou fixní náklady vynaložené před zahájením výroby (např. výzkum a vývoj, studie proveditelnosti, úvodní š

Nevyhnutelné náklady

Nevyhnutelné náklady jsou náklady, kterým se přerušením určité činnosti (obvykle výroby) nelze vyhnout. Určitým typem nevyhnutelných nákladů jsou náklady na zastavení výroby. Opakem nevyhnutelný

Kalkulační jednice

Kalkulační jednice je typem nákladového objektu představující jednotku výkonu, na kterou jsou zjišťovány náklady, nejčastěji kusy či jiné měrné jednotky výrobků. Kalkulace představují zjišťován&

Metody používané pro rozdělení semi-variabilních nákladů na fixní a variabilní složku

Grafická metoda Do grafu se za proběhlá období zanesou data vztahující se objemu výroby (osa x) a odpovídající výši nákladů (osa y). Spojením těchto bodů se získá průběh nákladové

Typy nákladů používaných v rozhodovacím procesu

Podle kontrolovatelnosti: kontrolovatelné (relevantní) náklady nekontrolovatelné (irelevantní) náklady – zvláštním typem jsou utopené náklady (sunk costs)   Podle možnosti nákladům předejít:

Irelevantní náklady / Nekontrolovatelné náklady

Irelevantní čili nekontrolovatelné náklady jsou náklady, které nemohou být ovlivněny určitým rozhodnutím. Jedná se většinou o náklady, kde je organizace na určitou dobu smluvně vázána určitou cenou - např&ia

Vyhnutelné náklady

Vyhnutelné náklady jsou náklady, kterým se lze přerušením určité činnosti (obvykle výroby) vyvarovat. Opakem vyhnutelných nákladů jsou náklady nevyhnutelné.

Nákladový objekt

Nákladový objekt je položka (objekt), pro který organizace samostatně sleduje náklady. Nákladovým objektem může být nákladové středisko, kalkulační jednice, oddělení, proces, činnost atd.

Kalkulace jednotlivého výrobku či služby

Kalkulace jednotlivého výrobku či služby je používána v případech, kdy se výroba opakuje a organizace sériově či masově vyrábí pouze několik typů podobných výrobků. Příklady produktů, kde tento způsob kalkulace vhod

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace