Příspěvky

Odchylka na fixních režijních nákladech

Při použití absorpční kalkulace se celková odchylka na fixních režijních nákladech rovná částce neabsorbovaných režijních nákladů, tedy: skutečné celkové režijní náklady - režijní n&aacut

Časová řada

Časová řada představuje sekvenci dat za několik časových období (hodiny, dny, týdny, měsíce, roky). Nezávislou proměnnou je vždy čas (osa x). Časové řady se používají k predikci budoucnosti a mají několik složek: trend - předst

Odpovědnostní středisko

Odpovědnostní středisko je objekt, pro který jsou samostatně slevovány a analyzovány náklady/ výnosy / investiční výdaje. Každé odpovědnostní středisko je obvykle řízeno a kontrolováno samostatným manažerem.

Nákladové středisko

Nákladové středisko je odpovědnostní středisko, pro které jsou samostatně sledovány a analyzovány pouze náklady (tedy ne výnosy či investiční výdaje). Cílem nákladového střediska je minimalizace nákladů

Investiční středisko

Investiční středisko je odpovědnostní středisko, pro které jsou samostatně sledovány a analyzovány náklady, výnosy i investiční výdaje. Jedná se tedy o nejkomplexnější typ odpovědnostního střediska. Pro inves

Kdo provádí finanční analýzu podniku

Finanční analýza se obvykle provádí: interně - zaměstnancem organizace (finanční analytik, finanční manažer, controller, finanční analytik, účetní aj.).   externě: banky či jiné finanční instituce – v&yac

Plánovací techniky

Techniky používané při plánování mohou být: subjektivní / kvalitativní - např. konsensus pracovní skupiny, brainstormingové setkání, průzkumy zákaznické spokojenosti atd. objektivní/ kvantita

"Jednoduchý" klouzavý průměr

Jednoduchý klouzavý průměr je velmi jednoduchý způsob používaný za účelem předpovědi budoucího vývoje na základě minulých výsledků. Funguje dobře, pokud v datech nejsou zahrnuty výrazné sezónn&iacu

Ziskové středisko

Ziskové středisko je odpovědnostní středisko, pro které jsou samostatně sledovány a analyzovány náklady a výnosy. Cílem tohoto typu odpovědnostního střediska je maximalizace zisku. Ziskovým střediskem může být napřík

Výnosové středisko

Výnosové středisko je odpovědnostní středisko, pro které jsou samostatně sledovány a analyzovány pouze výnosy (tedy ne náklady či investiční výdaje). Výnosová střediska jsou často zodpovědná za generová

Výhody a nevýhody plánování a rozpočtování

Výhody plánování/rozpočtování zvyšuje pravděpodobnost, že dojde k naplnění cílů organizace pomáhá při definování silných a slabých stránek, na které se může firma soustředi

Může finanční analýza sama o sobě zhodnotit finanční situaci podniku?

Finanční analýza významně pomáhá hodnotit finanční situaci podniku, nicméně je nezbytné vzít v úvahu též další informace.  Tyto informace mohou zahrnovat: Interní informace: příl

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace