Příspěvky

"Jednoduchý" klouzavý průměr

Jednoduchý klouzavý průměr je velmi jednoduchý způsob používaný za účelem předpovědi budoucího vývoje na základě minulých výsledků. Funguje dobře, pokud v datech nejsou zahrnuty výrazné sezónn&iacu

Ziskové středisko

Ziskové středisko je odpovědnostní středisko, pro které jsou samostatně sledovány a analyzovány náklady a výnosy. Cílem tohoto typu odpovědnostního střediska je maximalizace zisku. Ziskovým střediskem může být napřík

Výnosové středisko

Výnosové středisko je odpovědnostní středisko, pro které jsou samostatně sledovány a analyzovány pouze výnosy (tedy ne náklady či investiční výdaje). Výnosová střediska jsou často zodpovědná za generová

Výhody a nevýhody plánování a rozpočtování

Výhody plánování/rozpočtování zvyšuje pravděpodobnost, že dojde k naplnění cílů organizace pomáhá při definování silných a slabých stránek, na které se může firma soustředi

Může finanční analýza sama o sobě zhodnotit finanční situaci podniku?

Finanční analýza významně pomáhá hodnotit finanční situaci podniku, nicméně je nezbytné vzít v úvahu též další informace.  Tyto informace mohou zahrnovat: Interní informace: příl

S čím je (obecně) možno porovnávat výsledky finanční analýzy?

Vypočtené hodnoty z finanční analýzy je možno srovnávat s: doporučenými hodnotami  historickým vývojem – s jednotlivými lety či průměrem za určité období rozpočtem či plánem konkurencí odvětvov

Odpovědnostní středisko

Odpovědnostní středisko je objekt, pro který jsou samostatně slevovány a analyzovány náklady/ výnosy / investiční výdaje. Každé odpovědnostní středisko je obvykle řízeno a kontrolováno samostatným manažerem.

Nákladové středisko

Nákladové středisko je odpovědnostní středisko, pro které jsou samostatně sledovány a analyzovány pouze náklady (tedy ne výnosy či investiční výdaje). Cílem nákladového střediska je minimalizace nákladů

Investiční středisko

Investiční středisko je odpovědnostní středisko, pro které jsou samostatně sledovány a analyzovány náklady, výnosy i investiční výdaje. Jedná se tedy o nejkomplexnější typ odpovědnostního střediska. Pro inves

Kdo provádí finanční analýzu podniku

Finanční analýza se obvykle provádí: interně - zaměstnancem organizace (finanční analytik, finanční manažer, controller, finanční analytik, účetní aj.).   externě: banky či jiné finanční instituce – v&yac

Základní kroky při zpracování finanční analýzy

  1. Stanovení cílů a uživatelů finanční analýzy – aby bylo jasné, jaké bude její hlavní zaměření. 2. Výběr vhodných metod a ukazatelů – těch je celá řada; některé se používají

Obvyklé problémy při zpracování finanční analýzy

Problémy se vstupy, které se samozřejmě odrážejí i ve výstupu finanční analýzy: účetní výkazy jsou sestavovány s určitým časovým zpožděním (obvykle až 6 měsíců), současná situace u

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace