Příspěvky

Základní kroky při zpracování finanční analýzy

  1. Stanovení cílů a uživatelů finanční analýzy – aby bylo jasné, jaké bude její hlavní zaměření. 2. Výběr vhodných metod a ukazatelů – těch je celá řada; některé se používají

Obvyklé problémy při zpracování finanční analýzy

Problémy se vstupy, které se samozřejmě odrážejí i ve výstupu finanční analýzy: účetní výkazy jsou sestavovány s určitým časovým zpožděním (obvykle až 6 měsíců), současná situace u

Vertikální analýza

Vertikální analýza je metodou finanční analýzy, která je používána za účelem výpočtu podílu určité položky na určité sumární položce, např. % zásob na oběžných aktivech či na celkov

Metody finanční analýzy podle způsobu výpočtu

Analýza absolutních ukazatelů Analýza absolutních ukazatelů slouží k posouzení absolutní výše různých položek, např. výše aktiv, vlastního či cizího kapitálu, zisku, tržeb, stavu zaměstnanců apo

Ukazatele ziskovosti a rentability

Rentabilita je definována jako schopnost dosahovat zisku prostřednictvím využívání vstupů. Ukazatelé ziskovosti a rentability jsou skupinou finanční analýzy, která hodnotí ziskovost či výnosnost a efektivitu hospodařen&iac

Ekonomická přidaná hodnota (EVA)

Ekonomická přidaná hodnota (EVA) hodnotí, jakou hodnotu (zisk) přinesla firma za sledovaný rok nad rámec nákladů na kapitál.   Výpočet NOPAT  – (investovaný kapitál * WACC)   Vysvětlení pojmů:

S čím je (obecně) možno porovnávat výsledky finanční analýzy?

Vypočtené hodnoty z finanční analýzy je možno srovnávat s: doporučenými hodnotami  historickým vývojem – s jednotlivými lety či průměrem za určité období rozpočtem či plánem konkurencí odvětvov

Členění metod finanční analýzy a jejích ukazatelů

Metody finanční analýzy podle zahrnutých položek: horizontální analýza vertikální analýza   Metody finanční analýzy podle způsobu výpočtu: analýza absolutních ukazatelů analýza r

Horizontální analýza

Horizontální analýza je metodou finanční analýzy, která zobrazuje změnu (podíl či rozdíl) stejné položky v čase (např. srovnání bilanční sumy na konci sledovaného období oproti stavu ke konci

Základní skupiny ukazatelů finanční analýzy

ukazatele ziskovosti a rentability (či výnosnosti) ukazatele likvidity ukazatele aktivity ukazatele finanční struktury a zadluženosti ukazatele tržní hodnoty či kapitálového trhu soustavy ukazatelů pro hodnocení podniku

Rentabilita

Rentabilita je definována jako schopnost dosahovat zisku prostřednictvím využívání vstupů. Ukazatele rentability jsou následující.

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE)

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) je jedním z ukazatelů ziskovosti a vyjadřuje, jak efektivně podnik hospodaří s dlouhodobě vloženými zdroji, tj. kolik zisku přinese dlouhodobě investovaná koruna.  Ukazatel ROCE tak poskytu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace