Příspěvky

Relevantní náklady / Kontrolovatelné náklady

Relevantní neboli kontrolovatelné náklady jsou náklady, které mohou být ovlivněny určitým rozhodnutím. Při rozhodování mezi různými variantami by měly být brány v potaz pouze tyto náklady. Opake

Utopené náklady / Umrtvené náklady

Utopené či umrtvené náklady jsou typem irelevantních nákladů. Jsou to většinou fixní náklady vynaložené před zahájením výroby (např. výzkum a vývoj, studie proveditelnosti, úvodní š

Nevyhnutelné náklady

Nevyhnutelné náklady jsou náklady, kterým se přerušením určité činnosti (obvykle výroby) nelze vyhnout. Určitým typem nevyhnutelných nákladů jsou náklady na zastavení výroby. Opakem nevyhnutelný

Kalkulační jednice

Kalkulační jednice je typem nákladového objektu představující jednotku výkonu, na kterou jsou zjišťovány náklady, nejčastěji kusy či jiné měrné jednotky výrobků. Kalkulace představují zjišťován&

Kalkulace procesů

Kalkulace procesů je druhem nákladové kalkulace, která v první fázi stanovuje náklady na jednotlivý (výrobní) proces. Základní myšlenkou kalkulace je, že výstupy z předchozího procesu představ

Kalkulace dělením s poměrovými čísly

Kalkulace dělením s poměrovými čísly je druhem nákladové kalkulace, resp. přístupem ke zpracování kalkulací, při kterém jsou nepřímé náklady na kalkulační jednici (obvykle jednotlivý kus v&y

Irelevantní náklady / Nekontrolovatelné náklady

Irelevantní čili nekontrolovatelné náklady jsou náklady, které nemohou být ovlivněny určitým rozhodnutím. Jedná se většinou o náklady, kde je organizace na určitou dobu smluvně vázána určitou cenou - např&ia

Vyhnutelné náklady

Vyhnutelné náklady jsou náklady, kterým se lze přerušením určité činnosti (obvykle výroby) vyvarovat. Opakem vyhnutelných nákladů jsou náklady nevyhnutelné.

Nákladový objekt

Nákladový objekt je položka (objekt), pro který organizace samostatně sleduje náklady. Nákladovým objektem může být nákladové středisko, kalkulační jednice, oddělení, proces, činnost atd.

Kalkulace jednotlivého výrobku či služby

Kalkulace jednotlivého výrobku či služby je používána v případech, kdy se výroba opakuje a organizace sériově či masově vyrábí pouze několik typů podobných výrobků. Příklady produktů, kde tento způsob kalkulace vhod

Kalkulace výrobní dávky

Kalkulace výrobní dávky je druhem nákladové kalkulace, která v první řadě stanovuje náklady na celou výrobní dávku. Jednotkové náklady se pak spočítají vydělením celkových n&aa

Kalkulace prostým dělením

Kalkulace prostým dělením je druhem nákladové kalkulace, resp. přístupem ke zpracování kalkulací, při kterém jsou nepřímé náklady na kalkulační jednici (obvykle jednotlivý kus výrobku) alokov&aac

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace