Příspěvky

Skupiny ukazatelů finanční analýzy

Série popisuje základní skupiny ukazatelů finanční analýzy. Skupiny ukazatelů a jejich vzorce jsou dostupné v samostatných sériích či článcích. Kromě této série můžete využít tento Přehled vzorců

Tvorba prognóz a rozpočtů

Série se snaží popsat základní aspekty tvorby prognóz a rozpočtů – plánovací proces, vymezení rozdílu mezi prognózou a rozpočtem či popis základních typů rozpočtů (fixní vs. flexibilní, statick&ya

Odpovědnostní středisko

Odpovědnostní středisko je objekt, pro který jsou samostatně slevovány a analyzovány náklady/ výnosy / investiční výdaje. Každé odpovědnostní středisko je obvykle řízeno a kontrolováno samostatným manažerem.

Odchylková analýza / Varianční analýza

Smyslem odchylkové analýzy je vyčíslit odchylky mezi plánovanými, predikovanými či jinak odhadovanými čísly a účetní skutečností a analyzovat tuto odchylku do většího detailu. Je to velice cenný kontrol

Ukazatele finanční analýzy – tržní hodnota a kapitálový trh

Tato série navazuje na sérii Skupiny ukazatelů finanční analýzy a v detailu popisuje skupinu ukazatelů tržní hodnoty a kapitálového trhu.    

Ukazatele finanční analýzy - ziskovost a rentabilita

Tato série navazuje na sérii Skupiny ukazatelů finanční analýzy a v detailu popisuje skupinu ukazatelů ziskovosti a rentability.    

Strategické plánování a jeho proces

V rámci série naleznete základní informace o procesu strategického plánování. Setkáte se tu s pojmy jako analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy, vize, mise, cíl a strategie. Poku

Vše o nákladech kapitálu

Tato série obsahuje články pojednávající o způsobu stanovení nákladů kapitálu, tedy vesměs WACC, a jeho základních složkách (nákladů na cizí a vlastní kapitál či bezrizikové sazby a přir&a

Vše o odchylkové analýze

Tato série pojednává o tom, co je to odchylková analýza, co by mělo být zohledněno při vyhodnocení významnosti odchylky a jak se odchylky na jednotlivých typech nákladů dají analyzovat.

Proces strategického plánování

Schéma procesu strategického plánování   Předpoklady strategického plánování Již na počátku strategického plánování musí podnik mít hotovou: analýzu vnější

Ukazatele finanční analýzy – aktivita

Tato série navazuje na sérii Skupiny ukazatelů finanční analýzy a v detailu popisuje skupinu ukazatelů aktivity.    

Ukazatele finanční analýzy – likvidita

Tato série navazuje na sérii Skupiny ukazatelů finanční analýzy a v detailu popisuje skupinu ukazatelů likvidity.    

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace