Příspěvky

Vše o odchylkové analýze

Tato série pojednává o tom, co je to odchylková analýza, co by mělo být zohledněno při vyhodnocení významnosti odchylky a jak se odchylky na jednotlivých typech nákladů dají analyzovat.

Proces strategického plánování

Schéma procesu strategického plánování   Předpoklady strategického plánování Již na počátku strategického plánování musí podnik mít hotovou: analýzu vnější

Ukazatele finanční analýzy – aktivita

Tato série navazuje na sérii Skupiny ukazatelů finanční analýzy a v detailu popisuje skupinu ukazatelů aktivity.    

Ukazatele finanční analýzy – likvidita

Tato série navazuje na sérii Skupiny ukazatelů finanční analýzy a v detailu popisuje skupinu ukazatelů likvidity.    

Solventnost

Solventnost je schopnost platit včas své závazky. Jinými slovy platební schopnost. (14) Solventnost není totéž co likvidita.   Ukazatel solventnosti patří do skupin ukazatelů likvidity a finanční struktury/zadluženosti a vyjadřuje schop

Rekonciliace ukazatelů operating income, EBITDA, EBIT (PBIT), EBT (PBT), EAT (PAT), Net income a EAC na IFRS

Úvodem je nezbytné zmínit, že uvedené srovnání není oficiální, závazné a některé pojmy navíc nelze plně srovnávat (např. Operating income a EBIT/EBITDA).  Hlavním důvodem je fakt, že uveden

Odchylková analýza / Varianční analýza

Smyslem odchylkové analýzy je vyčíslit odchylky mezi plánovanými, predikovanými či jinak odhadovanými čísly a účetní skutečností a analyzovat tuto odchylku do většího detailu. Je to velice cenný kontrol

Ukazatele finanční analýzy – tržní hodnota a kapitálový trh

Tato série navazuje na sérii Skupiny ukazatelů finanční analýzy a v detailu popisuje skupinu ukazatelů tržní hodnoty a kapitálového trhu.    

Ukazatele finanční analýzy - ziskovost a rentabilita

Tato série navazuje na sérii Skupiny ukazatelů finanční analýzy a v detailu popisuje skupinu ukazatelů ziskovosti a rentability.    

Ukazatele finanční analýzy – finanční struktura a zadluženost

Tato série navazuje na sérii Skupiny ukazatelů finanční analýzy a v detailu popisuje skupinu ukazatelů finanční struktury a zadluženosti.    

Rozdíl mezi pojmy likvidita, likvidnost majetku a solventnost

Existuje rozdíl mezi souvisejícími pojmy likvidita, likvidnost majetku a solventnost.   Likvidita Likvidita je schopnost podniku přeměnit majetek za účelem úhrady závazků na peníze, ideálně s co nejnižšími transakčn&i

Nevyhnutelné náklady

Nevyhnutelné náklady jsou náklady, kterým se přerušením určité činnosti (obvykle výroby) nelze vyhnout. Určitým typem nevyhnutelných nákladů jsou náklady na zastavení výroby. Opakem nevyhnutelný

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace