Příspěvky

Rozpočtový výbor

Rozpočtový výbor je skupina lidí, kteří jsou zodpovědní za přípravu rozpočtu, jeho revizi a schválení. Je obvykle tvořen vrcholovými manažery, včetně finančního ředitele. (26)

Analýza scénářů

Analýza scénářů je predikční metoda, v rámci které je zpracováno několik možných scénářů (variant) vývoje. Využívá se často při sestavování rozpočtu a při rozhodování, zejmén

Časová řada

Časová řada představuje sekvenci dat za několik časových období (hodiny, dny, týdny, měsíce, roky). Nezávislou proměnnou je vždy čas (osa x). Časové řady se používají k predikci budoucnosti a mají několik složek: trend - předst

Ziskové středisko

Ziskové středisko je odpovědnostní středisko, pro které jsou samostatně sledovány a analyzovány náklady a výnosy. Cílem tohoto typu odpovědnostního střediska je maximalizace zisku. Ziskovým střediskem může být napřík

Výnosové středisko

Výnosové středisko je odpovědnostní středisko, pro které jsou samostatně sledovány a analyzovány pouze výnosy (tedy ne náklady či investiční výdaje). Výnosová střediska jsou často zodpovědná za generová

Přidaná hodnota

Přidaná hodnota je jedním z ukazatelů ziskovosti a představuje hodnotu, kterou firma přidala k externě nakoupeným vstupům. Je vypočtena jako rozdíl tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb a náklady vynaloženými na vstupy (vět&sca

Souhrnný (hlavní) rozpočet

Souhrnný rozpočet je celkový (hlavní) rozpočet, který shrnuje provozní rozpočty nižší úrovně a obvykle zahrnuje: shrnutí nejdůležitějších strategických bodů shrnutí použitých plánovac&ia

Rozpočtová kontrola

Rozpočtová kontrola je proces, během kterého jsou zjištěny skutečné výsledky a porovnány s částkami v rozpočtu (odchylková analýza). Zjištěné rozdíly se nazývají odchylky (nebo variance), a jsou ob

"Jednoduchý" klouzavý průměr

Jednoduchý klouzavý průměr je velmi jednoduchý způsob používaný za účelem předpovědi budoucího vývoje na základě minulých výsledků. Funguje dobře, pokud v datech nejsou zahrnuty výrazné sezónn&iacu

Nákladové středisko

Nákladové středisko je odpovědnostní středisko, pro které jsou samostatně sledovány a analyzovány pouze náklady (tedy ne výnosy či investiční výdaje). Cílem nákladového střediska je minimalizace nákladů

Investiční středisko

Investiční středisko je odpovědnostní středisko, pro které jsou samostatně sledovány a analyzovány náklady, výnosy i investiční výdaje. Jedná se tedy o nejkomplexnější typ odpovědnostního střediska. Pro inves

Ekonomická přidaná hodnota (EVA)

Ekonomická přidaná hodnota (EVA) hodnotí, jakou hodnotu (zisk) přinesla firma za sledovaný rok nad rámec nákladů na kapitál.   Výpočet NOPAT  – (investovaný kapitál * WACC)   Vysvětlení pojmů:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace