Příspěvky

Tržní přidaná hodnota (MVA)

Tržní přidaná hodnota (MVA) ukazuje, jakou hodnotu přináší firma pro akcionáře. Na rozdíl od ukazatele EVA hodnotí MVA dlouhodobý vývoj, kdy je přínos hodnocen již od počátku hospodaření podniku (ne za rok). U

Daňový štít

Daňový štít je jedním z důvodů, proč je použití cizích zdrojů pro firmu levnější než ze zdrojů vlastních. Jeho efekt vzniká tím, že úrok z úvěru je obvykle daňově uznatelný, kdežto dividenda (

Obratový cyklus peněz

Obratový cyklus peněz je jedním z ukazatelů aktivity a likvidity, který vyjadřuje ve dnech dobu počínající od platby za nakoupený materiál, mzdy a ostatní náklady až po inkaso pohledávky.   Vzorec doba obratu z

Cash-flow na akcii

Ukazatel cash-flow na akcii vyjadřuje výši ročního peněžního toku připadajícího na jednotlivou akcii. Je tak obdobou zisku na akcii (EPS), a protože vychází z cash-flow, nikoliv ze zisku jako EPS, eliminuje tak obecné nevýhod

Relevantní náklady / Kontrolovatelné náklady

Relevantní neboli kontrolovatelné náklady jsou náklady, které mohou být ovlivněny určitým rozhodnutím. Při rozhodování mezi různými variantami by měly být brány v potaz pouze tyto náklady. Opake

Utopené náklady / Umrtvené náklady

Utopené či umrtvené náklady jsou typem irelevantních nákladů. Jsou to většinou fixní náklady vynaložené před zahájením výroby (např. výzkum a vývoj, studie proveditelnosti, úvodní š

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE)

Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) je jedním z ukazatelů ziskovosti a vyjadřuje, jak efektivně podnik hospodaří s dlouhodobě vloženými zdroji, tj. kolik zisku přinese dlouhodobě investovaná koruna.  Ukazatel ROCE tak poskytu

Finanční páka

Finanční páka je poměr cizího kapitálu na celkových aktivech. Vzorec je tedy shodný jako u celkové zadluženosti. Efekt finanční páky je jedním z důvodů, proč může být použití cizího kapitálu pro f

Zisk na akcii (EPS)

Zisk na akcii (EPS) vyjadřuje výši ročního zisku připadající na jednotlivou akcii a je důležitým ukazatelem používaným při investičním rozhodování.   Vzorec    Počet akcií je většinou ve

Dividenda na akcii

Ukazatel Dividenda na akcii ukazuje výši ročních dividend vyplacených na jedinou akcii.   Vzorec     Interpretace a srovnání Důležité je srovnání údajů v časově řadě - pokud vykazuje rostoucí

Irelevantní náklady / Nekontrolovatelné náklady

Irelevantní čili nekontrolovatelné náklady jsou náklady, které nemohou být ovlivněny určitým rozhodnutím. Jedná se většinou o náklady, kde je organizace na určitou dobu smluvně vázána určitou cenou - např&ia

Vyhnutelné náklady

Vyhnutelné náklady jsou náklady, kterým se lze přerušením určité činnosti (obvykle výroby) vyvarovat. Opakem vyhnutelných nákladů jsou náklady nevyhnutelné.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace