Příspěvky

Zisk na akcii (EPS)

Zisk na akcii (EPS) vyjadřuje výši ročního zisku připadající na jednotlivou akcii a je důležitým ukazatelem používaným při investičním rozhodování.   Vzorec    Počet akcií je většinou ve

Dividenda na akcii

Ukazatel Dividenda na akcii ukazuje výši ročních dividend vyplacených na jedinou akcii.   Vzorec     Interpretace a srovnání Důležité je srovnání údajů v časově řadě - pokud vykazuje rostoucí

Irelevantní náklady / Nekontrolovatelné náklady

Irelevantní čili nekontrolovatelné náklady jsou náklady, které nemohou být ovlivněny určitým rozhodnutím. Jedná se většinou o náklady, kde je organizace na určitou dobu smluvně vázána určitou cenou - např&ia

Vyhnutelné náklady

Vyhnutelné náklady jsou náklady, kterým se lze přerušením určité činnosti (obvykle výroby) vyvarovat. Opakem vyhnutelných nákladů jsou náklady nevyhnutelné.

Implicitní náklady / Náklady obětované příležitosti / Oportunitní náklady

Implicitní náklady nazývané též náklady obětované příležitosti či oportunitní náklady jsou nejvyšší možnou částkou, kterou by bylo možno získat, pokud by byla zvolena jiná alternativa (nap

Kalkulace nákladů životního cyklu

Při použití kalkulace nákladů životního cyklu výrobku se na výrobek/službu alokují náklady vznikající po celou dobu životnosti výrobku/služby, nikoliv jen náklady za jedno účetní období jako u vět&scaro

Cash-flow na akcii

Ukazatel cash-flow na akcii vyjadřuje výši ročního peněžního toku připadajícího na jednotlivou akcii. Je tak obdobou zisku na akcii (EPS), a protože vychází z cash-flow, nikoliv ze zisku jako EPS, eliminuje tak obecné nevýhod

Relevantní náklady / Kontrolovatelné náklady

Relevantní neboli kontrolovatelné náklady jsou náklady, které mohou být ovlivněny určitým rozhodnutím. Při rozhodování mezi různými variantami by měly být brány v potaz pouze tyto náklady. Opake

Utopené náklady / Umrtvené náklady

Utopené či umrtvené náklady jsou typem irelevantních nákladů. Jsou to většinou fixní náklady vynaložené před zahájením výroby (např. výzkum a vývoj, studie proveditelnosti, úvodní š

Náklady na zastavení výroby

Náklady na zastavení výroby jsou nevyhnutelné náklady, které je organizace povinna vynaložit i v případě zastavení výroby (např. nájemné, které je firma povinna platit).

Reprodukční náklady

Reprodukční náklady jsou náklady, které by dnes musely být vynaloženy na pořízení stejného či velmi obdobného aktiva. Jsou používány zejména při rozhodování o nahrazení dlouhodobého maje

Du Pontův rozklad rentability

Du pontův rozklad je analýza rozkládající ukazatel ROE, následně i ROA na další ukazatele. Ukazuje tak složky ROE (ROA), které je pak možné analyzovat do většího detailu.   Nákres  

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace