Příspěvky

Ukazatele finanční analýzy – aktivita

Tato série navazuje na sérii Skupiny ukazatelů finanční analýzy a v detailu popisuje skupinu ukazatelů aktivity.    

Různé formy zisku

Byť se zisk jeví jako jedinečný a srovnatelný pojem, zdaleka tomu tak není. Tato série článků pojednává o jeho možných formách – byť z pohledu finančního účetnictví (české účetnictv&ia

Různé způsoby jak spočítat míru růstu

Tato série obsahuje popis základních možností, jak stanovit míru (tempo) růstu určité proměnné (např. nákladů, HDP aj.) ve sledovaném období. Série pojednává o těchto metodách: průměrná ročn&i

Ukazatele finanční analýzy - ziskovost a rentabilita

Tato série navazuje na sérii Skupiny ukazatelů finanční analýzy a v detailu popisuje skupinu ukazatelů ziskovosti a rentability.    

Dividenda na akcii

Ukazatel Dividenda na akcii ukazuje výši ročních dividend vyplacených na jedinou akcii.   Vzorec     Interpretace a srovnání Důležité je srovnání údajů v časově řadě - pokud vykazuje rostoucí

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace