Příspěvky

Zdroje pro finanční analýzu podniku

Hlavním zdrojem pro finanční analýzu jsou účetní výkazy - zejména rozvaha a výsledovka, výkaz o peněžních tocích (cash-flow), případně příloha k výroční zprávě či detailnějš&ia

Podmínky pro výplatu dividend

Aby firma mohla vyplatit dividendu, musí minimálně: splnit zákonné požadavky z titulu povinného přídělu do rezervního či jiného fondu mít z čeho ji vyplatit (titul) – nejčastěji ze zisku či nerozděleného zisku minul

Likvidnost majetku

Likvidnost majetku je schopnost majetku přeměnit se s co nejnižšími transakčními náklady na peníze. (14)

Základní kroky při zpracování finanční analýzy

  1. Stanovení cílů a uživatelů finanční analýzy – aby bylo jasné, jaké bude její hlavní zaměření. 2. Výběr vhodných metod a ukazatelů – těch je celá řada; některé se používají

Plánovací techniky

Techniky používané při plánování mohou být: subjektivní / kvalitativní - např. konsensus pracovní skupiny, brainstormingové setkání, průzkumy zákaznické spokojenosti atd. objektivní/ kvantita

Hlavní faktor rozpočtu

hlavní a limitující faktor podniku. Vzhledem k tomu, že tento faktor omezuje ostatní aktivity, musí být rozpočet, který jej obsahuje, připraven jako první. Tím je obvykle prodané množství, ale může jít samozřejmě i o

Kdo provádí finanční analýzu podniku

Finanční analýza se obvykle provádí: interně - zaměstnancem organizace (finanční analytik, finanční manažer, controller, finanční analytik, účetní aj.).   externě: banky či jiné finanční instituce – v&yac

Likvidní majetek

Likvidní majetek jsou oběžná aktiva, která budou nebo by mohly být v krátké době přeměněny na peníze.

S čím je (obecně) možno porovnávat výsledky finanční analýzy?

Vypočtené hodnoty z finanční analýzy je možno srovnávat s: doporučenými hodnotami  historickým vývojem – s jednotlivými lety či průměrem za určité období rozpočtem či plánem konkurencí odvětvov

Výhody a nevýhody plánování a rozpočtování

Výhody plánování/rozpočtování zvyšuje pravděpodobnost, že dojde k naplnění cílů organizace pomáhá při definování silných a slabých stránek, na které se může firma soustředi

Tvorba rozpočtů, plánů a prognóz s významnými prvky rizika a nejistoty

Pokud plánování doprovází výrazné riziko či nejistota, existuje řada metod jak tuto nejistotu či riziko při plánování snižovat: kontinuální rozpočty plánovacích scénáře flexibiln

Druhy rozpočtů

Podle toho, zda dochází k aktualizaci rozpočtu na základě změn v úrovni aktivity (obvykle objemu prodeje): fixní (pevný) flexibilní (variabilní)   Podle to, zda dochází k aktualizaci rozpočtu o již probě

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace