Příspěvky

S čím je (obecně) možno porovnávat výsledky finanční analýzy?

Vypočtené hodnoty z finanční analýzy je možno srovnávat s: doporučenými hodnotami  historickým vývojem – s jednotlivými lety či průměrem za určité období rozpočtem či plánem konkurencí odvětvov

Výhody a nevýhody plánování a rozpočtování

Výhody plánování/rozpočtování zvyšuje pravděpodobnost, že dojde k naplnění cílů organizace pomáhá při definování silných a slabých stránek, na které se může firma soustředi

Tvorba rozpočtů, plánů a prognóz s významnými prvky rizika a nejistoty

Pokud plánování doprovází výrazné riziko či nejistota, existuje řada metod jak tuto nejistotu či riziko při plánování snižovat: kontinuální rozpočty plánovacích scénáře flexibiln

Druhy rozpočtů

Podle toho, zda dochází k aktualizaci rozpočtu na základě změn v úrovni aktivity (obvykle objemu prodeje): fixní (pevný) flexibilní (variabilní)   Podle to, zda dochází k aktualizaci rozpočtu o již probě

Strategický plán

Strategický plán je dlouhodobý (zahrnuté období může být až kolem 10 let) vyšší úrovně zpracovaný vrcholovým managementem za účelem splnění firemních strategických cílů. Je zaměřen

Strategické plánování

Strategické plánování je dlouhodobý proces, při kterém firma stanovuje, čeho chce v budoucnosti dosáhnout a jakým způsobem toho dosáhne. Vstupem pro strategické plánování je obvykle analýza vnitř

Základní kroky při zpracování finanční analýzy

  1. Stanovení cílů a uživatelů finanční analýzy – aby bylo jasné, jaké bude její hlavní zaměření. 2. Výběr vhodných metod a ukazatelů – těch je celá řada; některé se používají

Plánovací techniky

Techniky používané při plánování mohou být: subjektivní / kvalitativní - např. konsensus pracovní skupiny, brainstormingové setkání, průzkumy zákaznické spokojenosti atd. objektivní/ kvantita

Hlavní faktor rozpočtu

hlavní a limitující faktor podniku. Vzhledem k tomu, že tento faktor omezuje ostatní aktivity, musí být rozpočet, který jej obsahuje, připraven jako první. Tím je obvykle prodané množství, ale může jít samozřejmě i o

Operativní plán

Operativní plány jsou specifické krátkodobé plány (zahrnující období od několika měsíců až po cca 3 roky, obvykle však 1 rok) zpracované na nižší úrovni řízení zaměřené na sp

Specifický cíl

Specifický cíl je podrobnější cíl, jehož chce firma v budoucnu dosáhnout za účelem plnění svých strategických cílů.   Několik příkladů specifických cílů: Pokud je strategickým cíl

Plánování

Plánování je proces, během kterého jsou prováděny určité aktivity, díky nimž se zvyšuje pravděpodobnost, že dojde k dosažení stanovených strategických a specifických cílů. Mezi uvedené aktivity pat

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace