Příspěvky

Okruhy účetnictví (aneb není účetnictví jako účetnictví)

Pojem účetnictví je mnohem širší než pouze finanční účetnictví. Účetnictví zahrnuje různé okruhy (typy), které se liší zejména obsaženými informacemi a uživateli, které jejich v&yac

Hodnocení investičních projektů

Série popisuje rozhodovací proces při výběru investičních projektů realizaci, s důrazem na kvantitativní metody vyhodnocení investic. Zmíněné metody zahrnují hlavně dobu návratnosti, ROI, metody založené na diskontov&a

Účetní období

Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců. Může být buď v podobě: kalendářního roku hospodářského roku – období začínající prvním dnem jiného měsíce než je

Finanční analýza - základy

Tato série obsahuje úvod do finanční analýzy podniku. Popisuje, kdo analýzu obvykle provádí, její cíle, zdrojová data, nevýhody a limity nebo s čím je vhodné získané výsledky porovn&a

Tvorba prognóz a rozpočtů

Série se snaží popsat základní aspekty tvorby prognóz a rozpočtů – plánovací proces, vymezení rozdílu mezi prognózou a rozpočtem či popis základních typů rozpočtů (fixní vs. flexibilní, statick&ya

Vše o odchylkové analýze

Tato série pojednává o tom, co je to odchylková analýza, co by mělo být zohledněno při vyhodnocení významnosti odchylky a jak se odchylky na jednotlivých typech nákladů dají analyzovat.

Manažerské účetnictví

Hlavním účelem manažerského účetnictví je poskytování informací pro rozhodování. Jako takové se zaměřuje zejména na budoucnost a je určeno pro použití uvnitř organizace, zejména pro manažery. Manažersk&

Hospodářský rok

Hospodářský rok je společně s kalendářním rokem jednou z možných forem účetního období. Hospodářským rokem je po sobě jdoucích 12 měsíců, které začínají prvním dnem jin&eacu

Účetnictví a jeho typy

Tato krátká série se snaží ukázat, že pojem účetnictví je mnohem širší než se většina lidí domnívá. Stručně popisuje základní okruhy účetnictví, zejména účetnic

Skupiny ukazatelů finanční analýzy

Série popisuje základní skupiny ukazatelů finanční analýzy. Skupiny ukazatelů a jejich vzorce jsou dostupné v samostatných sériích či článcích. Kromě této série můžete využít tento Přehled vzorců

Vše o nákladech kapitálu

Tato série obsahuje články pojednávající o způsobu stanovení nákladů kapitálu, tedy vesměs WACC, a jeho základních složkách (nákladů na cizí a vlastní kapitál či bezrizikové sazby a přir&a

Ukazatele finanční analýzy – tržní hodnota a kapitálový trh

Tato série navazuje na sérii Skupiny ukazatelů finanční analýzy a v detailu popisuje skupinu ukazatelů tržní hodnoty a kapitálového trhu.    

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace