Příspěvky

Lineární rychlost růstu

Lineární rychlost růstu (také nazývána jako relativní změna, relativní variance, relativní rozdíl nebo procentní změna) je metoda používaná pro výpočet míry růstu za sledované období na z&

Rozdíl mezi ekonomickým a účetním ziskem

Jak pro ekonomický, tak pro účetní zisk platí obecná definice: výnosy – náklady   Pojmy se ale liší jednak v tom: co se zahrnuje do položky nákladů: ekonomický zisk: explicitní i implicitní

Joint venture

Při tzv. joint venture dva nebo více partnerů či podniků na základě smlouvy společně vytvoří a provozují nový podnik. Často jde o dočasný podnik vznikající za účelem provedení určité akce. Jeho partneři jej společně vlastn&

Prodejní (put) opce

Prodejní neboli put opce představuje právo, nikoliv ale povinnost, PRODAT určité podkladové aktivum (komoditu, měnu, akcie, úrokovou sazbu…) za přesně stanovenou cenu ve stanovený den nebo před tímto dnem.   Více o opcích z

Konglomerátní (nepříbuzná) diverzifikace

Konglomerátní neboli nepříbuzná (produktová) diverzifikace je formou výrobkové (produktové) diverzifikace, jejímž cílem je rozšíření výroby či prodeje o výrobky/zboží/služby, které

Vertikální diverzifikace

Vertikální (produktová) diverzifikace je formou výrobkové (produktové) diverzifikace, jejímž cílem je rozšíření výroby či prodeje o výrobky/zboží/služby ve stejném či obdobném oboru, ale z

Zdroje financování

Firemní zdroje financování lze shrnout do následujících skupin: interní zdroje financování – především nerozdělený zisk externí zdroje financování: cizí zdroje - bankovn&iacu

Kategorie výsledku hospodaření (zisku či ztráty) podle IFRS / IAS

Zisk (či ztráta), tj. hospodářský výsledek: výnosy  mínus náklady → nezahrnující ostatní úplné výnosy a náklady (tzv.  other comprehensive income) (20)   Ostatní &uacu

Časová hodnota opce

Časová hodnota opce tvoří společně s vnitřní hodnotou součást tržní ceny opce, tzv. prémii. Čím více se opce blíží termínu vypršení, tím menší časovou hodnotu opce má. V 

Nákupní (call) opce

Nákupní opce neboli call opce představuje právo, nikoliv ale povinnost, KOUPIT podkladové aktivum (komoditu, měnu, akcie, úrokovou sazbu…) za přesně stanovenou cenu ve stanovený den nebo před tímto dnem.   Více o opcích zde

Horizontální diverzifikace

Horizontální neboli příbuzná (produktová) diverzifikace je formou výrobkové (produktové) diverzifikace, jejímž cílem je rozšíření výroby či prodeje o výrobky/zboží/služby, které dop

Organický růst

Organický růst je růst podniku dosažený prostřednictvím vnitřních sil podniku, tj. bez pomoci fúzí či akvizic. Probíhá obvykle pomalu, z toho důvodu bývá méně rizikový a lépe kontrolovatelný než

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace