Příspěvky

Dopředná vertikální integrace

Dopředná vertikální integrace je formou spojení podniků, kdy dochází ke spojení s obchodníky či distributory.     Jejím cílem je zejména zabezpečení jistoty odběru či zefektivnění prodejn

Odpovědnostní střediska a jejich typy

Důvody pro výplatu vysokých či nízkých dividend

Důvody pro výplatu vysokých dividend: firma se snaží získat nové investory akcie firmy jsou v současné době podhodnoceny (16) Důvody pro výplatu nízkých dividend: firma se snaží akumulovat svůj kapitá

Účel a cíle finanční analýzy

Účelem finanční analýzy je:   analýza a zhodnocení finanční situace firmy z různých perspektiv zjištění dopadů v minulosti provedených rozhodnutí či aktivit porovnání skutečných v&ya

Různé způsoby jak spočítat míru růstu

Tato série obsahuje popis základních možností, jak stanovit míru (tempo) růstu určité proměnné (např. nákladů, HDP aj.) ve sledovaném období. Série pojednává o těchto metodách: průměrná ročn&i

Finanční účetnictví

Účelem finančního účetnictví je zobrazit věrný a poctivý obraz o finanční situaci (rozvaha), finanční výkonnosti (výsledovka) a cash-flow organizace pro externí uživatele, např. pro akcionáře, investory, věřitele neb

Může finanční analýza sama o sobě zhodnotit finanční situaci podniku?

Finanční analýza významně pomáhá hodnotit finanční situaci podniku, nicméně je nezbytné vzít v úvahu též další informace.  Tyto informace mohou zahrnovat: Interní informace: příl

Objekty finanční analýzy a zahrnutá období

Finanční analýzu je možno zpracovat pro: jednotlivé divize či segmenty firmy jednotlivé firmy skupiny firem (tj. na konsolidované úrovni).   Finanční analýzu je možno provádět na: historických datech budoucí

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace