Analýza nákladů a přínosů / Analýza nákladů a výnosů (CBA)

Poslední aktualizace dne: 16.03.2016

Analýza nákladů a přínosů (též nazývaná jako Analýza nákladů a výnosů či Cost benefit analyses / CBA) je analýza, která se používá za účelem shrnutí a zhodnocení relevantních nákladů a přínosů (výnosů) souvisejících s určitým rozhodnutím, projektem nebo investicí. Hlavní důraz je kladen na monetární náklady a přínosy (výnosy), ale zároveň by neměly být opomíjeny i ty nepeněžní. Monetární náklady a výnosy (resp. výdaje a příjmy) jsou často, z důvodu různé časové hodnoty peněz v různých obdobích, diskontovány.


CBA se používá se jako:

 • kvantitativní přehled změn plynoucích z hodnoceného rozhodnutí / projektu / investice
 • součást analýzy proveditelnosti
 • základ pro výpočet ukazatelů používaných pro vyhodnocení daného rozhodnutí/projektu/investice (např. ČSH, IRR, ROI, doba návratnosti) a rozhodnutí, zda jej přijmout nebo zamítnout
 • základ pro přípravu investičního plánu / projektu

 

Relevantní náklady a přínosy (výnosy) /či peněžní toky/ jsou pouze takové, které souvisí s rozhodnutím / projektem / investicí.

 

Mezi ně patří:

 • přírůstkové budoucí náklady a přínosy (výnosy)
 • náklady obětované (ušlé) příležitosti
 • prodejní hodnota dosažená po vyřazení investice
 • daňové efekty

Mezi ně nepatří:

 • náklady vynaložené již v minulosti
 • irelevantní (nekontrolovatelné) náklady
 • a v případě diskontovaných peněžních toků také:
  • výnosy a náklady, které nejsou zároveň příjmy a výdaji
  • úroky, neboť ty jsou již zahrnuty v diskontní sazbě


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Příspěvek v angličtině
Související články
Související testy/kvízy
Příspěvek v sérii
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace