Časové rozlišení aktiv

Poslední aktualizace dne: 21.03.2017

Časové rozlišení aktiv je jedním z institutů naplňujících tzv. akruální bázi účetnictví, kdy je o nákladech a výnosech potřeba účtovat do období, s nímž časově a věcně souvisí.

Účty časového rozlišení se společně s dohadnými účty účtují v rámci účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv.

 

Časové rozlišení aktiv obsahuje tyto účty:

 

Časové rozlišení aktiv je v rozvaze dle volby účetní jednotky možné vykázat buď jako:

  • samostatnou poslední položku aktiv (D. Časové rozlišení aktiv) nebo
  • součást oběžných aktiv, konkrétně pohledávek (C.II.3. Oběžná aktiva - Pohledávky - Časové rozlišení aktiv) - možné od r.2018

 

 

Časové rozlišení je účtováno tehdy, je-li v okamžiku účtování účetního případu známý:

  • účel (věcné vymezení)
  • částka
  • období, kterého se týká (§ 13 odst 1 Vyhl)

 

Účty časového rozlišení podléhají inventarizaci, v určitých případech není nutné a postup časového rozlišování by měl být stanoven ve vnitropodnikové směrnici a měněn by měl být stanoven výjimečně. Více zde.

 

V jakém období mají výnosy či náklady zaúčtované souvztažně s účty časového rozlišení vliv na daň z příjmů?  

Takové výnosy i náklady jsou jako každé jiné a tudíž mají (pokud jsou zdanitelné/daňově uznatelné) vliv na výpočet daně z příjmu.

 

A podle čeho by mělo být časové rozlišení do jednotlivých období rozpočítáváno?

Ideálně na bázi dní, to je obvykle nepraktické, tak alespoň na měsíční bázi.

 

A jaký je rozdíl mezi časovým rozlišením a dohadnými účty?Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace