Časové rozlišení pasiv

Poslední aktualizace dne: 21.03.2017

Časové rozlišení pasiv je jedním z institutů naplňujících tzv. akruální bázi účetnictví, kdy je o nákladech a výnosech potřeba účtovat do období, s nímž časově a věcně souvisí.

Účty časového rozlišení se společně s dohadnými účty účtují v rámci účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv.

 

 

Časové rozlišení pasiv obsahuje tyto účty: 

 

Časové rozlišení pasiv je v rozvaze dle volby účetní jednotky možné vykázat buď jako:

  • samostatnou poslední položku pasiv (D. Časové rozlišení pasiv) nebo
  • součást závazků (C.III. Závazky - Časové rozlišení pasiv) - možné od r.2018

 

Časové rozlišení je účtováno tehdy, je-li v okamžiku účtování účetního případu známý:

  • účel (věcné vymezení)
  • částka
  • období, kterého se týká (§ 19 odst 1 Vyhl)

Časově rozlišovat nelze pokuty, penále, manka a škody. (ČÚS č.17 bod 3.11.)

Účty časového rozlišení podléhají inventarizaci, v určitých případech není nutné a postup časového rozlišování by měl být stanoven ve vnitropodnikové směrnici a měněn by měl být stanoven výjimečně. Více zde.

 

 

V jakém období mají výnosy či náklady zaúčtované společně s účty časového rozlišení vliv na daň z příjmů? 

Takové výnosy i náklady jsou jako každé jiné a tudíž mají (pokud jsou zdanitelné/daňově uznatelné) vliv na výpočet daně z příjmu.

 

A podle čeho by mělo být časové rozlišení do jednotlivých období rozpočítáváno?

Ideálně na bázi dní, to ale často není praktické, tak alespoň na měsíční bázi.

 

A jaký je rozdíl mezi časovým rozlišením a dohadnými účty?Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace