Co jsou to náklady

Poslední aktualizace dne: 03.12.2016

Náklady představují vstupy vynaložené podnikem za účelem získání výstupů (tj. výnosů), které se projevují úbytkem či snížením hodnoty aktiv nebo vznikem či zvýšením závazků.

 

Odečtením veškerých nákladů od výnosů vzniká hospodářský výsledek, tj. zisk nebo ztráta. Náklady tedy vedou ke snížení vlastního kapitálu.

Příklady nákladů: spotřeba elektřiny, odpisy, mzdy, služby konzultantů, daň z příjmu

 

Pozor, pojem náklad není shodný s pojmem výdaj! Výdaj představuje odliv peněžních prostředků, což není nutná podmínka vzniku nákladu (např. odpis je nákladem, ale není výdajem). Více o rozdílu nákladů a výdajů zde.

 

 

Náklady jsou ve finančním účetnictví účtovány na straně má dáti nákladového účtu. Nicméně zda určitá položka splňuje definici nákladů či bude jako náklad zaúčtována, záleží na konkrétním účetním standardu.

Své náklady by měla znát dobře každá organizace. Před jakoukoliv analýzou je vhodné se zamyslet, jak se chovají a co je jejich spouštěčem – tedy hlavně, jaké druhy nákladů firma vlastně má. Určité členění může být vyžadováno ze zákona, jiné je potřeba kvůli správnému zaúčtování (zde hlavně členění podle druhu) a další firma zpracovává dobrovolně v rámci (často detailních) nákladových analýz.

Náklady jsou jedním z nejdůležitějších předmětů manažerského účetnictví, neboť nákladové účetnictví lze označit jako jeho součást.

Jednou z možných metod jak stanovit cenu výrobku či služby je právě nákladová báze. Pro tento účel slouží většinou nákladové kalkulace, v rámci kterých se stanovuje cena jednotlivého výrobku či služby.

Důležitým faktorem při vzniku nákladů je jejich ocenění. Nejčastěji jsou oceněny historickými cenami, ale není to pravidlem.Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Související články
Související testy/kvízy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace