Doba návratnosti

Poslední aktualizace dne: 17.03.2016

Doba návratnosti je metoda používaná za účelem hodnocení investičních projektů a vypočítává počet let (měsíců či jiné časové období), během nichž bude investovaná částka zaplacena z relevantních výnosů či příjmů. Obecně platí, že investice s kratší dobou návratnosti (tj. dobou zvratu) jsou lepší, neboť představují nižší riziko. Nicméně, doba návratnosti by neměla být jediným rozhodovacím kritériem. Zhodnocena by měla být také ziskovost projektu. Proto je tento ukazatel hodnocení investic často používán v kombinaci s dalšími ukazateli, např. ROI, ČSH či IRR.

 

Výsledná doba návratnosti investice musí být kratší než

  • doba návratnosti definovaná v investiční směrnici
  • doba návratnosti alternativních projektů / investic (pokud samozřejmě není rozhodovacím kritériem také profitabilita)

 

Vzorec pro výpočet

 

investovaná částka / roční inkrementální zisk nebo cash-flow

 

Výhody

  • velmi jednoduchý výpočet
  • ukazatel je založen na cash-flow (pokud je) a ne zisku, který je snadno manipulovatelný
  • ukazatel je rizikově orientovaný, protože preferuje krátkodobé projekty (delší projekty jsou rizikovější)

 

Nevýhody

  • investice obvykle přináší výnosy i po splacení a ty již nejsou do výpočtu zahrnuty
  • nebere v úvahu načasování dosaženého zisku/cash-flow a zisk/cash-flow není diskontován, takže nezohledňuje princip časové hodnoty peněz - tato nevýhoda může být částečně vyřešena použitím metody Diskontované doby návratnosti
  • jediným rozhodovacím kritériem je čas, ale i alternativní projekty s delší návratností mohou samozřejmě být profitabilnější


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Příspěvek v angličtině
Příspěvek v sérii
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace