Forward (FRA – Forward Rate Agreement)

Poslední aktualizace dne: 22.01.2018

Forward (FRA – Forward Rate Agreement) je kontrakt, v kterém se účastníci v současné době dohodnou o nákupu nebo prodeji určitého množství podkladového aktiva (určité komodity, měny, akcií, úrokové sazby) ve stanovený budoucí den za předem stanovenou cenu.

Jde tedy o formu termínové operace, finančního derivátu, který se používá za účelem snížení rizika vyplývajícího z možné změny cen daného podkladového aktiva, např. fixací úrokové sazby na úvěru se sníží riziko, že vzroste úroková sazba mezi současným datem a datem, kdy dojde ke sjednání úvěrového kontraktu.

Forwardy nejsou obchodovány na burze.

 

Nevýhodou forwardů je, že:

  • je nelze realizovat před sjednaným datem
  • obnáší riziko, že protistrana nedodrží sjednané podmínky
  • cena podkladového aktiva se může vyvíjet jinak, než podnik v současnosti předpokládá a fixací prostřednictvím forwardového kontraktu se může připravit o potenciální zisky, které by realizoval v případě příznivého vývoje

 

Příklad transakce:

V současnosti (okamžik 0)

  • Podnik ví, že bude za 4 měsíce povinen uhradit platbu, na kterou si bude za 4 měsíce brát úvěr, který splatí za dalších např. 8 měsíců.
  • Jelikož ale očekává, že úrokové sazby budou během těchto 4 měsíců růst, zajistí se proti úrokovému riziku prostřednictvím forwardu, kde si s finanční institucí dohodne budoucí úrokovou sazbu (tzv. forwardovou úrokovou sazbu).

Za 4 měsíce

  • Podnik si vezme úvěr za úrokovou sazbu stanovenou na základě aktuálních tržních podmínek. Pokud se opravdu vyplní předpoklad podniku a úrokové sazby budou růst, tato tržní úroková sazba bude vyšší než úroková sazba v okamžiku 0.

Během období mezi 4-12 měsícem

  • podnik platí úroky na základě výše uvedené úvěrové smlouvy
  • podnik obdrží od finanční instituce, u které si sjednal forwardový kontrakt, rozdíl mezi tržní a forwardovou úrokovou sazbou 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace