Kategorizace účetních jednotek podle zákona o účetnictví od roku 2016

Poslední aktualizace dne: 22.01.2017

Novela zákona o účetnictví přinesla počínaje rokem 2016 novinku v podobě zavedení kategorií účetních jednotek. Podle kategorií se řídí např. to, zda podnik musí vést účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu, obsah účetní závěrky, povinnost jejího auditu a zveřejnění.

 

Podle § 1b ZoÚ jde o uvedené kategorie účetních jednotek:

  • mikro - k rozvahovému dni nejsou překročeny hodnoty alespoň 2 kritérií uvedených níže ve sloupci „Mikro“
  • malá – není mikro účetní jednotkou a k rozvahovému dni nejsou překročeny hodnoty alespoň 2 kritérií uvedených níže ve sloupci „Malá“
  • střední – není mikro ani malou účetní jednotkou a k rozvahovému dni nejsou překročeny hodnoty alespoň 2 kritérií uvedených níže ve sloupci „Střední“
  • velká – jsou překročeny hodnoty alespoň 2 kritéria uvedená níže ve sloupci „Střední“ plus subjekty veřejného zájmu (odst. 1-5 § 1b ZoÚ) – např. banky, pojišťovny, penzijní společnosti aj.

 

Pro rozčlenění do kategorií jsou používány tyto ukazatele:

  • aktiva celkem
  • roční úhrn čistého obratu - výnosy snížené o prodejní slevy, dělené počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobené 12 (odst. 2 § 1d ZoÚ)
  • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období - průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky Českého statistického úřadu (odst. 3 § 1d ZoÚ) – jde o aritmetický průměr průměrných měsíčních počtů (součet denních stavů dělených počtem kalendářních dní v měsíci). Přepočtený = bere se v úvahu délka úvazku. (49)

 

 

Hraniční hodnoty kritérií pro kategorizaci:

Postup v prvním účetním období: zatřídění podle toho, jaké hodnoty se dají očekávat (odst. 1 § 1e ZoÚ)

Pokud dojde k překročení ve 2 po sobě jdoucích účetních obdobích, v následujícím období kategorii změní. (odst. 2 § 1e ZoÚ) Obdobně lze posoudit i pro nedosažení.

Pro konsolidované účetní jednotky platí ustanovení ZoÚ v odst. § 1c.

 

A v čem spočívá odlišnost pro jednotlivé kategorie?Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace