Kroky v investičním rozhodování

Poslední aktualizace dne: 16.03.2016

 

1. Analýza zdrojů, které mohou být investovány. Ty mohou zahrnovat:

  • část vlastního kapitálu, který je možný vyplatit (např. nerozdělený zisk)
  • další možné zdroje financování – např. úvěr, cenné papíry či další emise akcií

2. Zjištění investičních potřeb, základní formulace možných investičních projektů a posouzení:

  • zda investice zvýší konkureční výhodu podniku, zda je proveditelná a akceptovatelná pro akcionáře
  • zda je investice v souladu s firemními cíli, strategií, investiční politikou a zda má firma na provedení investice dostatečné zdroje
  • zda neexistují jiné vhodnější alternativy

3. Zpracování Analýzy nákladů a přínosů (CBA) a kvantitativní hodnocení investice (ČSH, IRR, doba návratnosti....)

4. Shromáždění výsledků hodnocení všech investic, které jsou vyhodnoceny jako akceptovatelné za účelem zjištění celkové výše investice. Pokud jsou některé projekty vzájemně vylučitelné (obdobný projekt), ne nutné rozhodnout, které budou realizovány a které zamítnuty.

5. Pokud není z důvodu omezeného rozpočtu možné přijmout veškeré akceptovatelné investice, je nutné rozhodnout, který projekt bude realizován, který odložen a který zamítnut. 

6. Sledování průběhu investičního projektu, zejména v souvislosti:

  • s načasováním
  • náklady, které by neměly převýšit rozpočet
  • dosažení plánovaných přínosů 
  • s riziky

 

Všechna investiční rozhodnutí musí být v souladu s firemními strategickými i operativními cíli, strategií a investiční směrnicí. Měla by navazovat i na analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (SWOT). 

 Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Příspěvek v angličtině
Příspěvek v sérii
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace