Model CAPM / Capital Asset Pricing Model (CAPM) / Model oceňování kapitálových aktiv

Poslední aktualizace dne: 16.03.2016

Model CAPM (Capital Asset Pricing Model - CAPM) neboli model oceňování kapitálových aktiv je používaný při výpočtu očekávané míry návratnosti cenných papírů. Zároveň se používá pro výpočet nákladů akciového kapitálu. Model CAPM lze graficky znázornit pomocí Přímky trhu cenných papírů (Security market line – SML).

 

Vzorec pro CAPM:

bezriziková míra + β * tržní riziková prémie

kde:

tržní riziková prémie či tržní riziková přirážka (P) = (očekávaná tržní výnosnost – bezriziková míra) → výnosnost celého trhu nebo segmentu trhu nad úroveň bezrizikové míry

bezriziková míra: nejčastěji výnos ze státních dluhopisů

koeficient β: poměr systematického rizika konkrétní firmy ve srovnání s tržním rizikem:

• β > 1 → konkrétní akcie je rizikovější (více volatilní) než akcie na trhu (38) (např. cena firemních akcií roste rychleji než průměrná akcie na daném tržním segmentu)

• β < 1 → konkrétní akcie je méně riziková (volatilní) než akcie na trhu (38)

 

Nevýhody CAPM

  • CAPM předpokládá, že je mezi systematickým rizikem a očekávaným výnosem lineární vztah
  • bezriziková míra rovněž závisí na délce splatnosti
  • všechny proměnné obsažené v modelu v průběhu času zastarávají

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Použité zdroje:

38. Definition of „Systematic Risk“ (online). Datum citování: 29.1.2016. Dostupný z www:  http://www.investopedia.com/terms/s/systematicrisk.aspPomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace