Modifikované vnitřní výnosové procento (MIRR)

Poslední aktualizace dne: 17.03.2016

Modifikované vnitřní výnosové procento (MIRR) je méně tradiční metoda využívaná pro hodnocení investic, která je založena na metodice diskontování a úročení cash-flow. Metoda byla vyvinuta za účelem vyřešení těchto nevýhod vnitřního výnosového procenta (IRR):

  • příliš složitý výpočet
  • IRR je založeno na nerealistickém předpokladu, že peněžní toky budou znovu investovány za sazbu IRR - MIRR místo toho využívá náklady kapitálu a současných finančních nákladů. (34)

 

MIRR může být spočítáno mnoha způsoby, ale nejjednodušší způsob je založen na těchto krocích:

1. Rozdělení projektového cash-flow do dvou etap:

  • etapa kapitálových výdajů / investice - obvykle první rok, ale může zahrnovat i cash-flow z dalších let
  • etapa přílivu cash-flow - období s pozitivním cash-flow 

2. Výpočet současné hodnoty (PV) cash-flow z etapy kapitálových výdajů za použití současných/očekávaných finanční nákladů jakožto diskontní sazby (tedy diskontování/odúročení kapitálového výdaje do současnosti - postup lze tak odvodit z výpočtu ČSH).

3. Výpočet budoucí hodnoty (FV) cash-flow z etapy přílivu hotovosti za použití nákladů kapitálu (tedy úročení peněžních příjmů do roku, kdy investice končí svoji životnost).

4. Použití vzorce pro výpočet MIRR níže. (34)

 

Vzorec pro výpočet MIRR

 

n........počet let životnosti investice

 

Největší nevýhodou MIRR je, že ji moc lidí nezná a používá se velmi zřídka.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V článku byly použity tyto zdroje:

34. Modified Internal Rate of Return – MIRR (online). Datum citování: 20.1.2016. Dostupný z www: http://www.investopedia.com/terms/m/mirr.asp

 

 Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Příspěvek v angličtině
Příspěvek v sérii
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace