Obvyklé problémy při zpracování finanční analýzy

Poslední aktualizace dne: 24.03.2016

Problémy se vstupy, které se samozřejmě odrážejí i ve výstupu finanční analýzy:

 • účetní výkazy jsou sestavovány s určitým časovým zpožděním (obvykle až 6 měsíců), současná situace už může být jiná
 • účetní výkazy zahrnují výsledky operací, které jsou mimořádné a do budoucna se nebudou opakovat
 • různé metodiky použité při vedení účetnictví (např. účtování zásob metodou A nebo B, rozdílná metodika pro tvorbu opravných položek aj.)
 • položky v rozvaze obsahují obvykle historické ceny, nikoliv ty současné (tj. může dojít ke zkreslení výsledků např. díky inflaci)
 • konečné zůstatky v účetnictví nemusí odpovídat ekonomické realitě – např. neobvykle vysoká pohledávka, kterou odběratel nestihl uhradit do konce roku nebo pořízení majetku na konci účetního období, kdy se v rozvaze ukáže majetek a závazky, ale majetek ještě nezačal generovat výnosy
 • nejsou oceněny kvalitativní faktory jako např. kompetence managementu či kvalifikace pracovníků
 • účetní výkazy (zejména zisk) mohou být zmanipulovány tak, aby výsledky lépe vypadaly (v angličtině je na to hezký pojem „window dressing“)
 • transakce mezi podniky ve skupině (např. netržní ceny nebo jistota odbytu)
 • zisk se nerovná přílivu peněz, náklady výdajům a výnosy příjmům
 • použití odhadů, které nemusí být přesné

 

Problémy s porovnáními

 • pro všechny ukazatele neexistují žádné všeobecně platné doporučené hodnoty
 • srovnání s obecně doporučenými hodnotami nemusí v určitém odvětví či organizaci dávat smysl a je tak těžké si odvodit ideální hodnoty
 • nedostupnost odvětvových či národních průměrů a ukazatelů konkurence; případně jsou tato data k dispozici pouze za jiná období nebo nezobrazují základní předpoklady použité při zpracování těchto dat apod.
 • nedostatek vstupů pro minulá období, aby bylo možné porovnat ukazatele v rámci stejné firmy v čase (např. nová firma, výrazné změny aj.)
 • nesrovnatelnost jednotlivých divizí či podniků ve skupině
 • sezónnost - při porovnávání mezi jednotlivými měsíci


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Příspěvek v angličtině
Příspěvek v sérii
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace