Rozdíl mezi přímými a nepřímými náklady, jejich členění a účtování

Poslední aktualizace dne: 02.04.2017

Podle přiřaditelnosti nákladů k nákladovému objektu (obvykle konkrétní druh výrobku nebo služby) lze náklady členit na PŘÍMÉ (JEDNICOVÉ) A NEPŘÍMÉ (REŽIJNÍ). Důvodem pro takové členění je zejména správné ocenění zásob (případně i jiného majetku) vlastní výroby.

Přímé náklady lze, bez pomoci alokačních metod, přiřadit ke zvolenému nákladovému objektu (výrobek, služba…). To u nepřímých nákladů nelze – pokud je tedy potřeba zjistit výši těchto nákladů připadajících na konkrétní výrobek, je zapotřebí využít nějakou z alokačních metod.

Přímé (neboli jednicové) náklady se dále člení na:

Nepřímé (neboli režijní) náklady se dále člení na:

 

 

Náklady vznikající při vlastní výrobě zásob jsou obvykle účtovány následovně:

Konkrétní postup ve finančním účetnictví záleží na používaném účetním systému/standardu (IFRS, US GAAP, české účetnictví…).

„Český“ Zákon o účetnictví (ZoÚ) v § 25 odst. 5 stanovuje obsah tzv. vlastních nákladů, kterými se oceňují zásoby (případně i jiný majetek vyjma pohledávek) vytvořené vlastní činností. Uvádí zde, že DO OCENĚNÍ ZÁSOB mohou vstoupit PŘÍMÉ NÁKLADY, popřípadě i PŘIŘADITELNÉ NEPŘÍMÉ NÁKLADY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K VÝROBĚ.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v § 49 odst. 5 dále stanovuje, že vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností se oceňují ve skutečné výši nebo na základě kalkulace výroby, stanovené účetní jednotkou. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému výkonu a vztahujících se k období činnosti. Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují. Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na povinnosti stanovené zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. (§ 49 odst. 5 Vyhl.)

 

 

V každém případě by podnik měl mít zpracovaný vnitřní předpis, jakým způsobem náklady do ceny zásob vstupují a dodržovat zásadu konzistence.

Jednotlivé položky nákladů tvoří tento běžně používaný kalkulační vzorec

 

Podle IAS 2 – Zásoby jsou zásoby oceňovány následovně.

 

Přesný a detailní výčet nákladů, které do přímých či nepřímých nákladů spadají, neexistuje. To zřejmě proto, že výroba je v každém odvětví nebo i podniku jiná. Existují jen obecné výčty a definice (viz. například výše), z kterých lze pochopit princip.Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace