Účet 091 - Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Poslední aktualizace dne: 18.05.2017

O opravné položce se na účtu 091 se účtuje, dojde-li k DOČASNÉMU snížení ocenění dokončeného dlouhodobého nehmotného majetku, tedy majetku v účtové skupině 01 (vyjma goodwillu). Tvoří se tedy tehdy, je-li užitná hodnota majetku zjištěná při inventarizaci dočasně výrazně nižší než je jeho ocenění v účetnictví po odečtení oprávek a nejde o snížení hodnoty trvalého charakteru.

Pozn.: Zde uvedený účet 091 je účet obvykle využívaný. Nicméně podnik může samozřejmě zvolit jiný syntetický účet v rámci účtové skupiny 09.

Charakteristika syntetického účtu 091:

 

ÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU

Pokud by nebyl dlouhodobý nehmotný majetek dokončen, byl by evidován na účtu 041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a případná opravná položka by byla tvořena na účet 093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku.

 

 

V rozvaze se opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku nachází:

  • v běžném účetním období - společně s odpisy ve sloupci korekce u konkrétní majetkové položky. Netto hodnoty majetku jsou tedy uvedeny po jejich odečtení.
  • v minulém účetním období (zobrazeném pro srovnatelnost) – uvádí se pouze netto hodnoty, tedy po hodnoty majetku po odečtení opravných položek (a odpisů)

 

Protože nejde o opravné položky tvořené podle zvláštních právních předpisů (tj. zejména Zákona o rezervách):

  • nemusí je podle odst. 3a § 2 Vyhl. tvořit účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zkráceném rozsahu
  • jejich tvorba představuje náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů 
  • jejich rozpuštění představuje položku snižující základ daně 
  • protože jde pouze účetní položku, nikoliv daňovou, jsou zdrojem pro účtování o odložené dani (pokud tedy existuje reálný předpoklad, že se snížení opravdu "daňově realizuje")

 

Více o postupech při účtování opravných položek (inventarizace, informace v příloze závěrky,…) zde.  

Obecněji o opravných položkách zde.Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Související články
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace