Účtování při otevření účetních knih

Poslední aktualizace dne: 20.02.2017

Účetní zápisy při otevírání účetních knih řeší ČÚS č.001 v bodech 2.1.1.-2.1.6:

Uzavření účetních knih předchází určité „uzávěrkové“ operace, např. provedení inventarizace, zaúčtování všech účetních případů (inventarizační rozdíly, opravné položky, rezervy, dohadné položky aj.), vyčíslení obratů a konečných zůstatků účtů.

 

 

POSTUP:

1/ Konečné zůstatky jednotlivých účtů aktiv a pasiv vedených na účtu 702 – Konečný účet rozvažný musí navazovat na stavy účtu 701 – Počáteční účet rozvažný.

2/ Převod aktiv:

MD aktivní účty / D 701 – Počáteční účet rozvažný

3/ Převod pasiv:

MD 701 – Počáteční účet rozvažný / D pasivní účty

4a/ Převod zisku:

MD 701 – Počáteční účet rozvažný / D 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

4b/ Případně převod ztráty:

MD 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení / D 701 – Počáteční účet rozvažný

5/ Zaúčtování případných rozdílů dle § 15a Vyhl (zejména rozdíly ze změn ocenění majetku a oprav významných chyb v nákladech a výnosech minulých účetních období):

MD/D příslušný účet majetku nebo závazků / 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let

6/ Přeúčtování účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, který by poté měl mít nulový zůstatek.

 • u individuálního podnikatele přeúčtováním zisku/ztráty na účet individuálního podnikatele:
  • zisku: MD 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení / D 491 – Individuální podnikatel
  • ztráty: MD 491 – Individuální podnikatel / D 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
 • u ostatních účetních jednotek až po schválení návrhu rozdělení zisku/úhrady ztráty příslušným orgánem. Pořadí transakcí vyplývá ze zákona (hlavně Zákona obchodních korporacích), stanov, společenské smlouvy nebo rozhodnutí schvalovacího orgánu:
  • zisku: MD 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení / na D různé účty podle účelu:
   • navýšení základního kapitálu: 419 – Změny základního kapitálu
   • příděly do fondů:
    • 421 – Zákonný rezervní fond – ke krytí ztrát, tvořený ze zákona
    • 423 – Statutární fondy - různé účely, tvorba vyplývá ze stanov či společenské smlouvy
    • 427 – Ostatní fondy - dobrovolné příděly pro různé účely
   • úhrada ztráty minulých let: 429 – Neuhrazená ztráta minulých let
   • rozdělení zisku společníkům: 364 – Závazky ke společníkům při rozdělování zisku
   • převod zbylého zisku do nerozděleného zisku: 428 – Nerozdělený zisk minulých let
  • ztráty: na MD různé účty podle účelu / D 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Na MD mohou být tyto účty:
   • úhrada z fondů: 421 – Zákonný rezervní fond, 423 – Statutární fondy
   • úhrada z nerozděleného zisku minulých let: 428 – Nerozdělený zisk minulých let
   • rozdělení ztráty společníkům: 354 – Pohledávky za společníky při úhradě ztráty
   • snížení základního kapitálu: 419 – Změny základního kapitálu
   • převod zbylé ztráty do neuhrazených ztrát dalších let: 429 – Neuhrazená ztráta minulých let

 

Pozn.: ČÚS uvádí pouze účtové skupiny, v popisu výše jsou uvedeny konkrétní syntetické účty.

 Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace