Účtový rozvrh

Poslední aktualizace dne: 20.12.2016

Účtový rozvrh představuje jakýsi seznam účtových tříd a skupin, syntetických, analytických účtů a účtů vnitropodnikového účetnictví, které bude účetní jednotka v daném účetním období potřebovat k zaúčtování všech svých účetních případů a k sestavení účetní závěrky. Účtový rozvrh musí navazovat na směrnou účtovou osnovu, která je pro podnikatele zakotvena v příloze č.4 Vyhlášky.

 

Směrná účtová osnova je tedy dána napevno vyhláškou Ministerstva financí, ale účtový rozvrh má každá účetní jednotka jiný v závislosti na jejích aktivitách, potřebách, organizaci apod. Účtový rozvrh by účetní jednotka měla ušít na míru tak, aby z účetnictví vycházely informace uspokojující požadavky vlastního řízení, reportingu do mateřské společnosti, různých předpisů, aby šla jednoduše vypočítat daňová povinnost apod.

Účtový rozvrh se sestavuje pro každé účetní období, ale v průběhu účetního období je možno jej doplňovat. (odst.3 § 14 ZoÚ)

 

Úroveň detailu účtového rozvrhu záleží na rozsahu vedení účetnictví:

 

 

Pozor – při sestavování účtového rozvrhu platí tato výjimka:  účetní jednotka, která sestavuje výkaz zisku a ztráty v účelovém členění, není povinna dodržet členění směrné účtové osnovy v účtových skupinách 50 až 55 a 60 až 64. (odst.1 § 46 Vyhl.)

 

Podle účtů v účtovém rozvrhu jsou transakce tříděny v hlavní knize, případně i v knihách analytických či podrozvahových účtů.

Zřizování účtů mimo účtový rozvrh není zákonem dovoleno. (odst.3 § 13 ZoÚ)

Účtové rozvrhy musí účetní jednotka podle odst.2 b § 31 Vyhl. uschovávat (tj. archivovat) dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace