Účty časového rozlišení

Poslední aktualizace dne: 21.03.2017

Časové rozlišení je jedním z institutů naplňujících tzv. akruální bázi účetnictví, kdy je o nákladech a výnosech potřeba účtovat do období, s nímž časově a věcně souvisí.

Slouží k zachycení případů, kdy v jednom účetním období vzniká pohledávka či závazek nebo/i přímo peněžní operace (příjem, výdaj), ale k výsledkové operaci (výnos, náklad) vzhledem k časové a věcné souvislosti výnosů/nákladů dojde až v dalším či dalších obdobích, či naopak.

Časové rozlišení je v rozvaze poslední položkou aktiv i pasiv a slouží k zachycení těch účetních případů, u kterých je v okamžiku účtování známý:

  • účel (věcné vymezení)
  • částka
  • období, kterého se týká (§ 13 a § 19 odst 1 Vyhl)

Účty časového rozlišení mohou být aktivní i pasivní.

 

Účty časového rozlišení podléhají inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a  odůvodněnost. (ČÚS č.19 bod 6.3.)

Časové rozlišení není nutno používat v případech, jde-li o:

  • nevýznamné částky nebo
  • pravidelně se opakující výdaje / příjmy, za předpokladu, že se výrazněji neovlivní věcná a časová souvislost nákladů a výnosů (ČÚS č.19 bod 6.4.)

Časově rozlišovat nelze pokuty, penále, manka a škody. (ČÚS č.17 bod 3.11.)

Účetní jednotka by podle ČÚS č.19 bodu 6.5. měla stanovit postup časového rozlišování nákladů a výnosů (ve vnitropodnikové směrnici). Tento postup lze měnit jen zcela výjimečně, a to v souladu s § 7 odst. 4 ZoÚ  (tedy jen z důvodů změny předmětu podnikání či kvůli zpřesnění věrného zobrazení nebo zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky, přičemž informace o každé takové změně včetně řádného zdůvodnění je potřeba uvést v příloze účetní závěrky).

 

A podle čeho by mělo být časové rozlišení do jednotlivých období rozpočítáváno?

Ideálně na bázi dní, to je obvykle nepraktické, tak alespoň na měsíční bázi.

 

V širším pojetí mohou účty časového rozlišení být chápány včetně:

 

A jaký je rozdíl mezi časovým rozlišením, dohadnými účty a rezervami?Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace