Úrokový forward

Poslední aktualizace dne: 22.01.2018

Úrokové forwardy (FRA – Forward Rate Agreement) představují transakci uzavřenou v současné době, díky níž se zafixuje dohodnutá úroková sazba na budoucím úvěru či vkladu. Jsou to finanční deriváty, tedy forma termínových operací, která používá za účelem snížení úrokového rizika.

Jde o samostatnou transakci nezávislou na původní úvěrové či vkladové smlouvě.

Jejich cílem je:

  • u úvěrů – zajištění rizika vyplývajícího z růstu úrokových sazeb mezi současným obdobím a datem, kdy bude úvěr sjednán
  • u vkladů – zajištění rizika vyplývajícího z poklesu úrokových sazeb mezi současným obdobím a datem, kdy bude vklad sjednán
  • dosažení spekulativního zisku dosaženého díky pohybu úrokových sazeb

Forwardy nejsou obchodovatelné na burzách, takže jejich podmínky mohou být finanční institucí přizpůsobeny v termínech či částce potřebám podniku (pro pochopení: např. futures, které jsou obdobou forwardu, jsou obchodovány na specializovaných burzách a jejich termíny či velikosti kontraktů jsou tak standardizovány).

Jejich nevýhodou je, že:

  • je nelze realizovat před sjednaným datem
  • úroková sazba se může vyvíjet jinak, než podnik v současnosti předpokládá a fixací prostřednictvím forwardového kontraktu se může připravit o potenciální zisky, které by podnik realizoval v případě příznivého vývoje

 

Příklad transakce:

V současnosti (okamžik 0)

  • Podnik ví, že bude za 4 měsíce povinen uhradit platbu, na kterou si bude za 4 měsíce brát úvěr, který splatí za dalších např. 8 měsíců.
  • Jelikož ale očekává, že úrokové sazby budou během těchto 4 měsíců růst, zajistí se proti úrokovému riziku např. prostřednictvím forwardu, kde si s finanční institucí dohodne budoucí úrokovou sazbu (tzv. forwardovou úrokovou sazbu).

Za 4 měsíce

  • Podnik si vezme úvěr za úrokovou sazbu stanovenou na základě aktuálních tržních podmínek. Pokud se opravdu vyplní předpoklad podniku a úrokové sazby budou růst, tato tržní úroková sazba bude vyšší než úroková sazba v okamžiku 0.

Během období mezi 4-12 měsícem

  • podnik platí úroky na základě výše uvedené úvěrové smlouvy
  • podnik obdrží od finanční instituce, u které si sjednal forwardový kontrakt, rozdíl mezi tržní a forwardovou úrokovou sazbou

Největší problém s úrokovými forwardy spočívá v tom, že transakce je navržena obvykle tak, aby došlo vyrovnání případných ztrát se zisky z forwardu a celkový výsledek byl rizikově neutrální. Nicméně úrokové sazby se mohou vyvíjet jinak, než se v okamžiku 0 (v současnosti) předpokládá. Ze zajišťovacího vztahu tak vzniknout zisk nebo ztráta.  Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář

Anglický překlad pojmu
Související články
Související testy/kvízy
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace