Výnosy příštích období

Poslední aktualizace dne: 21.03.2017

Výnosy příštích období jsou položkou časového rozlišení, která v rozvaze spadá do pasiv a je o nich účtováno tehdy, je-li v současném období uskutečněn peněžní příjem či vznikne pohledávka, ale výnosů se případ bude týkat až v příštím/ch účetním/ch období/ch.

Pro účtování slouží účet 384 – Výnosy příštích období.

Typicky se jedná o případy, kdy je vystavena faktura či sepsána smlouva, jejíž předmět nekoresponduje s kalendářním rokem a zahrnuje tak více účetních období.

Nejčastěji se takto časově rozlišují:

  • nájemné a pachtovné inkasované předem
  • částky předem přijatých paušálů na zajištění servisních služeb
  • přijaté předplatné (ČÚS č.17 bod 3.11.4.)

 

 

ÚČTOVÁNÍ

Účtování v běžném roce:

MD Pohledávka či peněžní příjem / D 384 – Výnosy příštích období

V období, s nímž výnosy časově a věcně souvisejí:

MD 384 – Výnosy příštích období / D 6xx - Výnosy

 

Příklad

 

A v jakém roce podléhají výnosy dani z příjmu?

Výnosy zúčtované v rámci časového rozlišení jsou výnosy jako každé jiné a tudíž mají (pokud je daný výnos zdanitelný) vliv na výpočet daně z příjmu. Například tedy v případě výše zmíněného nájemného, 2/12 částky spadne do zdanitelných výnosů na roku 20X1, 10/12 do roku 20X2.

 

 

Rozpočítání výnosů do jednotlivých období by mělo být prováděno v ideálním případě podle počtu zahrnutých dní, ale protože to je většinou nepraktické, tak alespoň na měsíční bázi.

 

Normativní vymezení výnosů příštích období:

  • § 19 odst 3 Vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • Český účetní standard č.17 - bod 3.11.4.


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.

1 = nejhorší, 10 = nejlepší

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentář
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace